Vand og varme

Varmemåler
Varmemåler
Vandmåler
Vandmåler

Der findes målere i de enkelte lejligheder til måling af vand- og varmeforbruget. Forbruget vand aflæses ved hvert år. Efterfølgende udarbejdes der regnskab med opgørelser til hver lejlighed.

Vandspild skal undgås. Dryppende vandhaner og utætte toiletter skal derfor snarest repareres.

Der må ikke kastes ting i toilettet, som kan forårsage forstoppelse af afløbet. Afløbsproblemer bedes meddelt til viceværten.