Terrasser

Opmagasinering

På terrasser må der kun stå de normale ting, såsom havemøbler, grill, plantekrukker m.m. Terrasser må ikke bruges til udendørs opmagasinering.

Afskærmning af terrasser m.v. i punkt- og længehuse

Oversigtsplan
Oversigtsplan

Der må ikke opsættes markiser eller solsejl på terrasser.

For at bevare et ensarter udtryk i bebyggelsen er der åbnet op for, at den enkelte ejer selv kan etablere og vedligeholde en bøgehæk ud for fliseterrassen tilhørende den pågældende ejer.

Hækken skal i givet fald plantes af en anlægsgartner som ejerforeningen anviser. Arbejdet bestilles gennem ejendommens vicevært. Hækken skal placeres inden for det markerede i den oversigtsplan, som er vist til højre.

Skitse - hækplantning
Skitse - hækplantning

Hækken må maksimalt strække sig langs yderkanten af fliseterrassen, som vist på skitsen til venstre af eksempelvis en type A bolig. Man må gerne plante hæk på et mindre areal end det markerede. Der må ikke plantes hæk uden for det markerede.

Hækken skal holdes i samme højde som de øvrige hække på fællesarealer, ca. 1 m, og må maksimalt være ca. 30 cm bred. Den enkelte ejer skal selv klippe og vedligeholde hækken. Klipningen skal ske inden 1. juli hvert år. Hvis man ikke selv ønsker at vedligeholde hækken, kan man gennem viceværten få arbejdet udført af en anlægsgartner.

Betonsøjler må ikke beklædes med fletværk eller lignende.

Eksempel på hæk
Eksempel på hæk
Eksempel på afskærmning
Eksempel på afskærmning

Afskærmning på siden i punkt- og længehuse

Afskærmning af terrasser må kun opsættes efter tilladelse fra bestyrelsen i ejerforeningen. Udformningen skal være identisk med den eksisterende afskærmning mellem stueboligerne mod havesiden. Arbejdet skal bestilles gennem ejendommens vicevært, og udføres af ejendommens håndværkere. Den pågældende beboer skal selv betale for arbejdet, herunder tilplantning i lighed med de eksisterende afskærmninger.