Parkering

Til hovedparten af ejerlejlighederne hører en nummereret parkeringsplads, hvoraf de fleste er overdækkede.

Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på de anviste parkeringspladser på ejendommens grund, dvs. i vognporte eller på de afmærkede p-pladser i bebyggelsen.

Al anden parkering er ikke tilladt, herunder foran boligblokke, på vendepladser og brandveje mellem boligblokke.

Korttidsparkering, som sker i forbindelse med af- og pålæsning, er tilladt.

Gæster til beboere skal respektere de private p-pladser og må kun parkere på de afmærkede gæstepladser.

Campingvogne, trailers, erhvervskassevogne og biler med totalvægt over 3,5 tons må ikke parkeres på ejendommens grund.

Vask af motorkøretøjer må kun finde sted på den fastsatte plads hertil. Reparation af motorkøretøjer må ikke finde sted på ejendommens grund.

Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den lade et eksternt firma udføre lejlighedsvis parkeringskontrol. Overtrædelse af reglerne kan medføre en p-afgift.