Altaner

Rengøring og vedligehold

Altangulvet må kun rengøres med brun sæbe eller om nødvendigt med miljøvenlig algefjerner, som kan hentes hos viceværten.

Hvis der er plantet bøgehæk under altanens udløb skal man dække hækken af med presenninger, således at hækken ikke rammes af vand indeholdende rengøringsmidler. Bladene på bøgehække tåler ingen former for rengøringsmidler. Forinden man påbegynder afdækning af hækken og rengøring af altanen, skal man selv sørge for at underrette og aftale tidspunkt med underliggende beboere om arbejdet. Presenninger til afdækning kan lånes hos viceværten.

Hvis man ønsker at foretage en forebyggende beskyttelse af altangulvet, kan viceværten vejlede om et firma, som man for egen regning kan rekvirere til at give altanen en ny overfladebehandling.

Håndlisten øverst på altanværnet skal behandles to gange om året med en let slibning og olie, som kan hentes hos viceværten. Det er vigtigt at bruge netop denne olie, så ensartet farve i bebyggelsen fastholdes.

Opmagasinering

På altanerne må der kun stå de normale ting, såsom havemøbler, grill, plantekrukker m.m. Altanerne må ikke bruges til udendørs opmagasinering.

Afskærmning

Der må ikke opsættes markiser eller solsejl på altaner.

Afskærmning af altaner er tilladt efter godkendelse fra bestyrelsen.

For at sikre et ensartet facadeudtryk i bebyggelsen kan det godkendes, at den enkelte beboer opsætter en altanafdækning i stof på den indvendige side af altanværnet op til håndlisten og i den fulde altan- bredde. I nr. 11 kan stoffet eventuelt flettes mellem de lodrette stivere.

I punkt- og længehusene vil farven være grå svarende til den eksisterende farve på altanværnet.
I nr. 11 kan beboerne samlet beslutte anden ensartet farve. Endelig stoftype og farve bestemmes af bestyrelsen. Arbejdet skal bestilles gennem ejendommens vicevært hos ekstern leverandør, som forestår levering og montering for beboerens regning.

Betonsøjlerne må på ingen måde beklædes.
Der må ikke bruges permanentklæbemidler eller bores i betonsøjler eller andre udvendige bygningsdele.

Altangulv

Det er tilladt den enkelte ejer for egen regning at udlægge hårdt trægulv eller træfliser på altanen efter forudgående godkendelse fra bestyrelsen.

For at sikre et ensartet udtryk har bestyrelsen fastsat følgende regler for materialer og konstruktion:

Der må ikke bruges permanentklæbemidler eller bores i betonsøjler eller andre udvendige bygningsdele.

Trægulvet må ikke fastgøres i det underliggende betongulv. Der må altså ikke bores i altangulvene, ligesom man fra tid til anden skal kunne rengøre gulvene. Afløbsristen henholdsvis rillen langs yder- kanten af altanen, skal være frilagt og skal kunne renses, og der skal kunne rengøres under trægulvet. Træ skal være hårdt træ i stil som IPE eller tilsvarende og have en dimension på ca. 21 x 145 mm. Tykkelsen kan tilpasses så strøer og brædder ikke blokere for døren. Såfremt der foretages en oliering af trægulvet, skal det sikres at denne oliering ikke trænger ind i beton og misfarver altan og kanter.


Alternativt kan man udlægge træfliser på altangulvet. Disse lægges løst på gulvet uden påklæbning eller lignende fastgørelse til betongulvet. Da træfliserne kan afgive farve til betonen, anbefales det at lægge kraftig plast under.

Der må ikke etableres anden form for gulvbelægning på altanerne ved for eksempel at skrue eller lime træ eller klinker til altangulvet.