Afløb

Hvis der opstår problemer med et afløb i køkken eller bad må det ikke forsøges løst med afløbsrens. Brug kun varmt/kogende vand.

Bruger man afløbsrens kan der dannes et restprodukt, som forstener når det bliver tørt og derefter ikke kan opløses igen.

Flere af lejlighederne har et ca. 5 m langt og næsten vandret afløbsrør fra vandlås til faldstamme, og det er her, restproduktet kan lægge sig og stopper. Det er forbundet med meget store vanskeligheder, og i nogle tilfælde umuligt, at få røret renset.

Brug derfor kun varmt/kogende vand.

Hvis det ikke løser problemet kontaktes viceværten for tilkald af et kloakservicefirma.

Der må ikke kastes ting i toilettet, som kan forårsage forstoppelse af afløbet.