< Tilbage

Sammenlægningen vedtaget30-01-2019 - 12:30

Efter afholdelsen af generalforsamlingerne i går er sammenlægningen af foreningerne nu en realitet, og der er valgt bestyrelse for den fælles forening.

På vegne af den nye midlertidige bestyrelse vil jeg gerne sige tak for valget.

 

Vi er glade for at det nu er lykkedes at skabe en fælles forening for Dronningens Vænge, og er sikre på at det bliver til gavn for alle beboere i vores skønne område.

 

Vi vil nu gå i gang med arbejdet – og herunder forberede den ordinære generalforsamling i april måned, hvor vi håber at mange vil komme.

 

På bestyrelsens vegne

Finn Vestergaard

< Tilbage