< Tilbage

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger07-01-2019 - 22:20

De ekstraordinære generalforsamlinger om sammenlægningen af ejerforeningerne afholdes tirsdag den 29. januar 2019 fra kl. 18.30 i Virumhallerne. Indkaldelse med dagsorden, fuldmagtsblanket, forslag til nye vedtægter samt program for dagens forløb udsendes i disse dage til alle ejere fra DEAS.

Generalforsamlingerne er meget vigtige for Dronningens Vænges fremtid. Bestyrelsen opfordrer derfor alle ejere til at møde op.

 

Af praktiske hensyn beder vi om tilmelding snarest muligt via vores hjemmeside: Gå til Kalender, klik på den 29. januar og tilmeld antal personer.

 

Kan man ikke deltage, beder vi om, at man i stedet giver skriftlig fuldmagt til bestyrelsen i egen forening. Fuldmagten skal udstedes til en konkret person:

 

E/F Alexandrine til Allan Juhl Jensen,

E/F Caroline Amalie til Finn Vestergaard

E/F Caroline Mathilde til Thomas Fischer

 

Fuldmagten bedes afleveret snarest muligt til de pågældende og senest den 25. januar. Hvis man måtte have behov for, at fuldmagten bliver afhentet, kan man kontakte Finn Vestergaard.

 

Hvis der er behov for hjælp til transport til Virumhallerne, kan man søge at løse det i opgangen. Ellers kan man kontakte Thomas Fischer, Allan Juhl Jensen eller Finn Vestergaard, som vil være behjælpelige.

 

Med venlig hilsen

Foreningen Dronningens Vænge

Bestyrelsen

 

 

Program for dagen

Kl. 18.30:  Orienteringsmøde for alle foreningernes medlemmer.

Her vil der være mulighed for, at stille spørgsmål af økonomisk karakter vedrørende sammenlægningen til foreningens revisor, Jørn Munch fra Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Kl. 19.00:  Pause, herunder afkrydsning og udlevering af stemmesedler.

Kl. 19.15:  Ekstraordinær generalforsamling i Dronningens Vænge.

Kl. 19.25:  Ekstraordinær generalforsamling i E/F Alexandrine.

Kl. 19.40: Ekstraordinær generalforsamling i E/F Caroline Amalie.

Kl. 19.50:  Ekstraordinær generalforsamling i E/F Caroline-Mathilde.

Kl. 20.05:  Ekstraordinær generalforsamling i E/F Dronningens Vænge.

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter jf. vedtægternes § 10.

Kl. 20.30:  Arrangementet afsluttes.

< Tilbage