< Tilbage

Positiv stemning17-12-2018 - 14:05

Der har nu været afholdt informationsmøder om sammenlægning af foreningerne. Stemningen på møderne har generelt været positiv over for forslaget. 

Bestyrelsen arbejder videre med forberedelserne, herunder færdiggørelsen af forslag til vedtægter for den nye ejerforening. Forslaget om sammenlægning skal som bekendt vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger den 29. januar 2019. Da det kræver et stort lokale for at alle kan være der, har det været nødvendigt at henlægge generalforsamlingerne til Virum-hallen. Formel indkaldelse, dagsorden og yderligere informationer udsendes umiddelbart efter nytår.

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Foreningen Dronningens Vænge

Bestyrelsen

< Tilbage