< Tilbage

Brevindkastene renoveres08-10-2018 - 14:48

Forsiden af postkasserne bliver i disse dage sat i stand og malet.

Det betyder at brevlågerne vil være nedtaget i nogle dage. Arbejdet forventes tilendebragt i denne uge.

 

Venlig hilsen

Leon Jakobsen

Vicevært

< Tilbage