Nyheder

Sammenlægningen vedtaget 30-01-2019 - 12:30

Efter afholdelsen af generalforsamlingerne i går er sammenlægningen af foreningerne nu en realitet, og der er valgt bestyrelse for den fælles forening. ... Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger 07-01-2019 - 22:20

De ekstraordinære generalforsamlinger om sammenlægningen af ejerforeningerne afholdes tirsdag den 29. januar 2019 fra kl. 18.30 i Virumhallerne. Indkaldelse med dagsorden, fuldmagtsblanket, forslag til nye vedtægter samt program for dagens forløb udsendes i disse dage til alle ejere fra DEAS. ... Læs mere

Aflevering af juletræ 27-12-2018 - 13:49

  Som det fremgår af annoncen i Det Grønne Område indsamler Lyngby-Taarbæk Forsyning de gamle juletræer. For vores område er fristen for aflevering tirsdag den 8. januar. Træerne bedes placeret på venstre hjørne af Lottenborgvej og Dronningens Vænge (modsat kroens p-plads).   Juletræerne skal således ikke afleveres ved materielbygningen.       ... Læs mere

Positiv stemning 17-12-2018 - 14:05

Der har nu været afholdt informationsmøder om sammenlægning af foreningerne. Stemningen på møderne har generelt været positiv over for forslaget.  ... Læs mere

Informationsmøder 01-12-2018 - 12:00

Vi er nu så langt fremme i forberedelsen af sammenlægningen af foreningerne, at vi forventer at kunne indkalde til besluttende, ekstraordinær generalforsamling. Forinden inviterer vi ejere af lejligheder til informationsmøder, hvor der vil være mulighed for at debattere og stille spørgsmål. Møderne afholdes mandag den 10. december kl. 19 og søndag den 16. december kl. 16 på .... ... Læs mere

Ændringer i viceværtfunktionen 30-11-2018 - 20:14

Vicevært Leon Jakobsen stopper. Bestyrelsen vil bruge de kommende måneder på at vurdere hvordan vicevært opgaverne kan løses mest hensigtsmæssigt fremadrettet.   I den mellemliggende periode har vi ansat Bjarne V. Olsen, som vil passe viceværtfunktionen indtil en permanent løsning er fundet. ... Læs mere

Så går vi igang 22-11-2018 - 14:30

Vi har alle tidligere fået brev og brochure fra Lyngby-Taarbæk Forsyning om, at vi skal sortere vores affald på en ny måde.   Nu starter vi. Det betyder, at flere ting skal sorteres fra i det affald, vi afleverer i affaldsskakten. Det frasorterede skal i stedet afleveres i nye beholdere, der også er opstillet ved Materielbygningen. Noget af affaldet skal dog fortsat i den store container eller afleveres på kommunens genbrugsplads. Se skiltet med sorteringsanvisninger på containeren og på vores hjemmeside. ... Læs mere

Indbrud 10-11-2018 - 16:17

Der har desværre igen været indbrud; denne gang i en stuelejlighed.   Vi kan derfor kun endnu engang opfordre til, at beboere i stuelejligheder får opsat en tyverialarm.   Alle bør i øvrigt være opmærksomme på eventuel mistænkelig adfærd, når de færdes i området. ... Læs mere

Sortering af affald 09-11-2018 - 17:35

Bestyrelsen har indgået aftale med kommunen om, at vi indfører den nye måde at sortere affald på. Alle beboere har fået brev herom fra Lyngby-Taarbæk Forsyning. Vi vil snarest komme med yderligere information om, hvordan vi håndterer det i praksis, og hvornår vi starter.   ... Læs mere

Reklamer "Nej Tak" 18-10-2018 - 16:57

Postkasserne er nu malet og lågerne tilbage på plads. Vi synes det er blevet rigtig pænt.   Egentlig ville vi gerne undvære de små klistermærker med ”Nej tak til reklamer”, men ..... ... Læs mere

Brevindkastene renoveres 08-10-2018 - 14:48

Forsiden af postkasserne bliver i disse dage sat i stand og malet. ... Læs mere

Tagreparation 20-08-2018 - 09:50

Opdateret 29.8.2018 Til orientering er der planlagt reparation af taget på nr. 2 og nr. 9 i uge 35 og 36. ... Læs mere

Parkering 29-06-2018 - 09:45

Aftalen med Q-park om lejlighedsvis at udføre P-kontrol er opsagt og udløber med udgangen af juni måned 2018. ... Læs mere

Bestyrelsesmøde i FDV 15-06-2018 - 17:23

Bestyrelsen for Foreningen Dronningens Vænge har holdt møde og blandt andet behandlet en række forslag fra beboerne ... Læs mere

Fejlmelding af elevator 15-06-2018 - 17:03

Kære beboere i Caroline Mathilde og Alexandrine   Vi har nogle gange i løbet af 2018 oplevet, at man (beboerne) selv kontakter vores service leverandør på elevatorerne, af forskellige årsager.   Bortset fra nødsituationer, beder vi om, at fejlmeldinger og lignende, fremover koordineres med vores vicevært Leon.   ... Læs mere

Bedre ventilation 08-05-2018 - 15:10

Flere beboere har oplevet at udsugningen i køkken og bad er utilstrækkelig. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en servicering af udsugningsanlægget i nr. 7. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for en vurdering af behovet for servicering generelt i bebyggelsen. ... Læs mere

Forbedringer på hjemmesiden - æ bliver til ae i mailadresserne 23-04-2018 - 16:14

Hjemmesiden har nu været i gang i ni måneder, og i den periode har vi registreret nogle ulemper, som knytter sig til brugen af et domæne med ”æ”: ... Læs mere

Cykeltyve på spil 16-03-2018 - 08:14

Der har igen været cykeltyve på spil. De har stjålet tre cykler i nr. 9. Bestyrelsen opfordrer derfor beboerne til at sikre cykler bedst muligt, fx ved at låse dem fast til cykelstativ eller lignende med en solid kæde.   ... Læs mere

Ny vicevært i Dronningens Vænge 15-03-2018 - 16:00

Med virkning fra fredag den 16. marts har E/F Dronningens Vænge ansat Leon Jakobsen som ny vicevært på fuld tid.   ... Læs mere

Generalforsamlinger 22-02-2018 - 08:41

Datoerne for de ordinære generalforsamlinger i ejerforeningerne er nu fastlagt til   E/F Alexandrine den 1. maj E/F Caroline Amalie den 10. maj E/F Caroline Mathilde den 15. maj       ... Læs mere

1 2 3 4 5 6 7 8 9