< Tilbage

Information om el-ladere i Dronningens Vænge14-12-2022 - 16:01

Som bekendt har vi arbejdet på at få etableret el-ladestandere i Dronningens Vænge, siden beslutningen blev truffet på generalforsamlingen i marts 2022.

Det har været en lidt længere proces end vi havde forventet, primært fordi vi har valgt at købe ”ny” strøm til el-laderne, i stedet for at forsøge at koble dem på vores generelle strømforsyning. Det var vi gjort for at fremtidssikre løsningen. Vi kunne godt i de første par år anvende det strøm vi allerede har, men ret hurtigt ville el-laderne kannibalisere vores strømforsyning til lejlighederne. Når man bestiller ”ny” strøm sker det hos Radius som står for el-infrastrukturen i Danmark. De har op til 4 måneder til at fremføre mere strøm, og det er hovedårsagen til at det har taget længere tid end forventet. Vi har nu fået strøm til de fleste zoner, men der kommer stadig til at gå nogle måneder inden der er strøm fremført til alle kabelskabe.

 

Den gode nyhed er at vi nu er klar til at gå i gang med at etablere el-ladere i nr. 2, 4 og nr. 6. I har måske bemærket at der har været gravet i dette område i det sidste stykke tid. Vi spurgte i sommers om du ønskede en el-lader i første runde – dvs hvis du planlagde at skulle have el-bil i 2022 eller 2023. Beboerne i nr. 2, 4 og 6 får nu sammen med dette brev en besked om, at de bedes genbekræfte den information de gav i sommers, så vi er sikre på at det er de rigtige parkeringspladser der får opsat en el-lader. Senere kommer turen til resten af Dronningens Vænge.

 

Det er vigtigt at huske på, at selvom du ikke beder om at få en el-lader nu, så kan du til enhver tid får en el-lader sat op senere. Vi planlægger at samle bestillinger sammen, og lave en opsætning halvårligt.

 

Det koster kr. 4.500,- + moms at få opsat en lader. Dette beløb dækker fremføring af strøm, montering og afprøvning af laderen. Beløbet hæves over fællesudgifterne fra DEAS efter at din lader er sat op. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at laderen ikke er beboerens ejendom, og at den bliver siddende når en beboer fraflytter. Laderen kan således ikke gøres til genstand for handel mellem køber og sælger af en lejlighed, ligesom man ikke kan få opsætningsbeløbet refunderet ved fraflytning.

 

Hvis du er i tvivl om hvad du har givet besked om, eller din situation har ændret sig så du nu har brug for at få en el-lader, kan du altid kontakte formand Finn Vestergaard på finn@dronningensvaenge.dk eller vicevært Bjarne på vicevaert@dronningensvaenge.dk

 

El-laderne der bliver monteret kommer til at ligne den på billedet nedenfor.  I overdækkede carporte vil laderen have et fastmonteret type-2 kabel, mens ladere på p-pladser uden overdækning ikke vil have fastmonteret kabel, men anvendes med eget type 2 kabel.

 

Venlig hilsen fra bestyrelsen

 

< Tilbage