< Tilbage

Nyt om affaldssortering10-10-2022 - 14:06

Vi skal alle sammen sortere mere affald, så vi genanvender flere ressourcer og sparer CO2.

Vi udvider derfor affaldspladsen og får nye affaldsbeholdere, som skal bruges til:

 

  • Madaffald
  • Småt elektronik
  • Farligt affald
  • Mad og drikkekartoner (skal sorteres sammen med plastaffald)

 

Hver husstand får udleveret en startpakke indeholdende:

 

  • En spand til madaffald
  • Sorteringsvejledning
  • Folder om indendørssortering
  • Grønne poser til madaffald

 

Der vil senere blive mulighed for at afhente flere grønne poser til madaffald.

 

Vores affaldssug (affaldsskakte) fortsætter som hidtil til brug for restaffald.

 

< Tilbage