< Tilbage

Nye fjernaflæste vand- og varmemålere28-01-2021 - 14:14

Til foråret installeres fjernaflæste vand- og varmemålere.

 

Vores forbrugsmålere i Dronningens Vænge trænger til en udskiftning. Normal levetid for forbrugsmålere er 10 år, men vores har været i brug i mere end 20 år. Samtidig er der kommet en række lovkrav på området, som dikterer mere frekvente målinger, online adgang for beboerne til at følge løbende forbrug samt krav til fjernaflæsning. Den nye lovgivning indeholder en række milepæle:

 

Oktober 2020: Krav om kun at montere fjernaflæste forbrugsmålere ved totalinstallation og renoveringer i ejendomme.

 

Januar 2022: Leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden. Lejer/beboer skal kunne tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata. Det kan fx ske via app til mobil/tablet eller portal til pc, hvor alle data er online.

 

Januar 2027: Krav om endelig udfasning af målere, der ikke kan fjernaflæses. Dermed skal alle forbrugsmålere i alle bygninger være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses.

 


 

Udskiftning til fjernaflæste målere er i udgangspunkt en omkostning, som tilfalder den enkelte lejlighed og som dermed ligger udover almindeligt bidrag til foreningens drift. I bestyrelsen finder vi det imidlertid hensigtsmæssigt, at vi får gjort dette samlet og på een gang. Dermed sikrer vi en ensartet løsning, som også administrativt kan giver mening, når der skal udarbejdes forbrugsregnskaber. En enig bestyrelse besluttede derfor, at vi vil tage omkostningen samlet i den enkelte ejerforening, hvor der er penge til det. Når vi gik ud samlet som forening gav det os desuden mulighed for at forhandle en bedre pris.

 

Vi har forespurgt 3 forskellige leverandører og valget faldt på Techem, som har leveret en god løsning, som vi føler os trygge ved. Techem har desuden en række apps, som I som beboere vil få adgang til og dermed kan I fremadrettet løbende følge jeres forbrug. Techem vil fra 2021 desuden udarbejde vores forbrugsregnskaber.

 Den samlede installation koster 151.446 kr + moms. Dertil skal lægges, at der muligvis vil være lejligheder, hvor der er behov for udskiftning af tærede rør og stophaner. Dette koster hhv 80 kr + moms og 490 kr + moms. Når vi kender omfanget af disse mulige ekstra reparationer, vil vi tage beslutning om, hvorvidt ejerforeningen kan dække dette, eller om det er noget, som den enkelte lejlighed vil blive opkrævet.


Den årlige omkostning til udarbejdelse af regnskaber falder desuden fra 35.700 kr + moms til 17.850 kr + moms.
Når Techem starter installation, vil de få brug for at få adgang til alle lejligheder forventet i et par timer. Arbejdet i hele foreningen forventes afsluttet indenfor 1 uge. Når vi kender den eksakte tidsplan vil vi melde den ud til jer. Første melding er, at installationen vil foregå i løbet af en uge i marts.

 Det bliver derfor også sidste gang I får besøg af ISTA, når de kommer her i starten af februar og aflæser jeres målere.


Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til enten Bjarne (vicevært) eller Camilla (bestyrelse).

< Tilbage