< Tilbage

Trafikomlægning søndag den 28. april12-04-2019 - 13:27

Den Grønne Halvmaraton afvikles søndag den 28. april 2019 og medfører trafikmæssige omlægninger i området. Se flere informationer i brevet fra SNIK Atletik og den vedhæftede pdf-fil.

Til Beboerne på Dronningens Vænge fra SNIK Atletik

 

Vedr. Den Grønne Halvmaraton søndag den 28. april 2019

 

 

SNIK Atletik har endnu engang fået tilladelse af kommunen og politiet til at gennemføre et halvmaraton-løb med start i Lyngbys bymidte. Det er nu 40. gang at løbet gennemføres og anden gang med start og mål i Lyngby centrum.

 

Vi ønsker med denne skrivelse at orientere beboerne på Dronningens Vænge, om hvad der skal ske den 28. april, så beboere er velinformerede om de begrænsninger, der bl.a. vil være trafikalt mens løbet foregår og således at de har mulighed for at tage evt. forholdsregler i den anledning.

 

Der er placeret langt over 200 løbsmedarbejdere og trafikofficials (bl.a. politi og hjemmeværn) langs ruten for at hjælpe til med at få trafikafvikling og løb til at spille sammen lokalt til flest muliges tilfredshed. Kun i starten af løbet, hvor feltet af løbere er samlet, vil det være svært at krydse på tværs af ruten for fodgængere og cyklister; men det vil til gengæld være kortvarigt. Senere vil løberne være mere spredt og komme enkeltvis eller i små grupper, hvor det derfor vil være muligt at komme på tværs af ruten evt. med bistand af løbsmedarbejdere eller trafikofficials.

 

Lyngby Hovedgade vil været lukket for biler i følgende omfang:

  • fra Nørgårdsvej til Klampenborgvej lukket fra 07:00 til 16:00.
  • fra Klampenborgvej til Toftebæksvej lukket fra 07:00 til 16:00.
  • fra Toftebæksvej til Jernbanevej lukket fra 10:00 til ca. 16:00.

Jernbanevej vil være lukket ved rundkørsel kl. 10:00 til ca. 16:00. Omkørsel for biltrafikken vil være skiltet. Der vil i Lyngby Hovedgade være parkeringsforbud søndag i tidsrummet 07.00 til 16.00.

 

Busdriften på ruterne 182, 183, 184, 190, 191, 194 og 300S vil være berørt af løbet i tidsrummet fra kl. 07.00 til kl.16.00. Omlægninger og indstillinger vil fremgå af www.moviatrafik.dk og www.dinoffentligetransport.dk.

 

På løbets hjemmeside http://dengrønnehalvmaraton.dk vil man kunne finde kort over ruten, en rutebeskrivelse, lokale afspærringsplaner, en tidstabel for løbets gennemførelse og meget mere.

 

Løbsruten vil passere forbi Dronningens Vænge på Kongevejen, idet løberne kommer fra Lyngby Hovedgade ad Kongevejen og drejer til venstre ad Virumvej. Dette sker i tidsrummet fra kl. 11:05 til 11:25, hvor Kongevejen vil være midlertidigt spærret for biltrafik på strækningen. Løberne vil igen senere passere området på østlige cykelsti/fortov, idet de kommer fra Bredevej og drejer til venstre ad parallelvejen til Kongevejen og løber videre mod Lyngby Hovedgade. Der vil være løbere på denne strækning i perioden fra kl. 12:00 til ca. 13:40.

 

Vi betragter os som gæster i området og vil derfor tage størst muligt hensyn til beboerne. Vi vil gøre os meget umage med at minimere trafikafspærringer på dagen og lade biler komme igennem, når det er muligt. Det er også en selvfølge, at vi får ryddet behørigt op efter os.

 

Vi håber at beboere, grundejere og forretningsdrivende vil tage godt imod de mange løbere, der kommer til Lyngby denne søndag, så det bliver en løbefest for alle.

 

Med venlig hilsen

På vegne af SNIK Atletik

Leif Vincentsen

leif@vincentsen.dk

< Tilbage