< Tilbage

Udskiftning af el-måler07-02-2019 - 15:31

Kamstrup begynder udskiftningen mandag den 11. februar om eftermiddagen og

fortsætter tirsdag og måske onsdag. Der vil også blive arbejdet om aftenen.

 

Forinden afmontering af den gamle måler aflæser montøren måleren og lægger aflæsningsresultatet i postkassen til hver enkelt lejlighed sammen med en vejledning.

 

Hvis der skulle være beboere, der selv ønsker at foretage en kontrolaflæsning inden udskiftningen, har man mulighed for at gå ned og aflæse inden mandag. Målerne sidder i målerskabet i kælderen, og der er påført lejlighedsnummer på hver enkelt måler. 

 

Kamstrup oplyser, at det normalt ikke vil være nødvendigt at afbryde strømmen, så man forventer ikke

nogen gener for beboerne ved udskiftningen.

 

Udskiftningen sker for at måleren kan fjernaflæses, og der kan afregnes til forskellige takster i løbet af døgnet.

 

 

Med venlig hilsen

Bjarne Vestergaard Olsen

Vicevært

Ejerforeningen Dronningens Vænge

Telefon 27783780

< Tilbage