Områdets historie

Området er tæt knyttet til Sorgenfri Slot. Det har oprindelig været en del af slottets jorder og i en periode været anvendt som køkkenhave og frugthave til slottet - deraf navnet Dronningens Vænge.

Sammen med slottet og slotshaven har det i århundreder været tilknyttet Kongehuset. Slottet har været beboet af skiftende medlemmer af Kongehuset, heraf flere med permanent ophold i flere sammenhængende år. For eksempel benyttede Kong Christian X og Dronning Alexandrine Sorgenfri Slot til sommerophold, fra de blev gift i 1898 og frem til 1940'erne.

Én af de mest markante skikkelser i slottets og hele områdets historie, er Christian VIII s enkedronning Caroline Amalie (1797 - 1881). Enkedronningen var trofast sommerboer på Sorgenfri Slot og meget populær i Lyngby. Det er efter sigende efter hende, at området er opkaldt som "Dronningens Vænge".

Statens Plantepatologiske Forsøg 1984
Statens Plantepatologiske Forsøg 1984

Fra 1890 og de følgende 100 år blev der forsket i planteavl i forskellige forsøgsstationer og laboratorier i området vest for Kongevejen mellem Lottenborgvej og Virumvej. Planteavlsforsøgene startede så småt i 1880'erne, og der kom en permanent forsøgsstation i 1890. I 1893 var det blevet til Statens Forsøgsstation, der forpagtede flere marker, bl.a. fra Virumgård.

Statens Plantepatologiske Forsøg blev etableret i 1913 som en afdeling under Statens Planteavlsforsøg. Fra 1916 havde man til huse i lejede lokaler i Villa Skovlyst (Lottenborgvej 17). I 1921 flyttede man ind i en ny bygning på Lottenborgvej 2, som landbrugsministeriet havde ladet opføre til formålet.

Foto fra udlejningsbrochuren udgivet år 2000
Foto fra udlejningsbrochuren udgivet år 2000

Forsøgsstationen flyttede ud igen i 1997, og i 1999 blev der vedtaget en ny lokalplan, som udlagde området til boligformål (Lokalplan 155 - se nederst på siden).

I 2000-2001 blev den gamle hovedbygning renoveret og ombygget til lejligheder. Der opførtes desuden 10 punkthuse med lejligheder og en tredjedel af området blev udlagt som parkområde.

Udover indkørslen fra Lottenborgvej blev der også etableret indkørsel til området fra Kongevejen. Den hidtidige adresse var Lottenborgvej 2, men for at undgå forvirring omkring adresser fik hele området den samme adresse:"Dronningens Vænge" med husnumrene 1 - 14.

Luftfoto 23. juni 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering - skraafoto.kortforsyningen.dk
Luftfoto 23. juni 2019 fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering - skraafoto.kortforsyningen.dk