<

Generalforsamling08-12-2019 - 17:44

Tid og sted er nu fastlagt. Det bliver den 18. marts 2020 kl. 19 i Virumhallen.

Dagsorden med mere udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar 2020.

 

Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmeldinger. Gå til Kalender, klik på den 18. marts og tilmeld antal personer. 

 

Venlig hilsen

Ejerforeningen DRONNINGENS VÆNGE

Bestyrelsen

<